Letöltések

  Engedélykérelmek tartalmi követelményei

  Komplex engedélyek

Előzetes vizsgálat

Környezeti hatásvizsgálat

Egységes környezethasználat:

- Meglévő (2001. október 30. előtt engedélyezett/megkezdett tevékenység) esetén

- Új esetén

A környezetvédelmi működési engedélykérelem, környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi követelményei

  Hulladékgazdálkodás

Nem veszélyes hulladékkezelési engedély tartalmi követelményei

Veszélyes hulladékkezelési engedély tartalmi követelményei

  Vízminőség-védelem

Szennyező anyag elhelyezési engedély tartalmi követelményei

Szennyvízkibocsátási engedélyezési eljárás tartalmi követelményei

Szennyezéscsökkentési ütemterv

  Vízgazdálkodás

Elvi vízjogi engedélykérelem tartalmi követelményei

Vízjogi létesítési engedélykérelem tartalmi követelményei

Vízjogi üzemeltetési engedélykérelem tartalmi követelményei

Fennmaradási engedélykérelem tartalmi követelményei

  Levegőtisztaság-védelem

A helyhez kötött pontforrás üzemeltetési engedélykérelem tartalmi követelményei

  Természetvédelem

Természetvédelmi hatáskör

Védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására irányuló engedélykérelem tartalmi követelményei

Horgászati engedély és elektromos halászat iránti engedélykérelem tartalmi követelményei

Nádgazdálkodás iránti engedélykérelem tartalmi követelményei

Veszélyes állatok tartására irányuló engedélykérelem tartalmi követelményei
  Formanyomtatványok

  A Környezeti Nyilvántartások (KAR - OKIR)

  Hatósági

Ügyirat kiadási bizonylat

Kérelem határozat jogerőre emeléséhez

Felszámolási/végelszámolási nyilatkozat:

Pályázatok:

- AVOP

- AFH

- Sapard

- Igazolás

  Hulladékgazdálkodási

Rendszeres adatszolgáltatás

Adatlapok a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartáshoz és adatszolgáltatáshoz (164/2003. (X.18.) Korm. rendelet alapján)

Építési eljáráshoz adandó szakhatósági állásfoglaláshoz

Építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó terv-, ill. nyilvántartó lapok (45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet)

- Építési hulladék tervlap:

- Építési hulladék nyilvántartó lap:

- Bontási hulladék tervlap:

- Bontási hulladék nyilvántartó lap:

- Építési és bontási hulladék kitöltési útmutató:

Tájékoztató a hulladékkal történő elszámolás tartalmi követelményeiről

Termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz adatlapok és tájékoztatók

www.termekdij.fw.hu

termekdij.net

termékdíj.hu

Vám- és pénzügyőrség

  Vízminőség-védelem

Vízminőség-védelmi Alapbejelentő Lap (VAL és VÉL lap)

FAVI Engedélyköteles tevékenységi alrendszer (FAVI-ENG) adatszolgáltatásai

FAVI Kármentesítési információs alrendszer (FAVI-KÁRINFÓ) adatszolgáltatásai

FAVI Környezethasználati monitoring alrendszer (FAVI-MIR-K) adatszolgáltatás

  Vízkészlet járulék

Letölthető adatlapok

  Levegőtisztaság-védelem és Zajellenőrzés

Levegőtisztaság-védelmi Adatszolgáltatás (LAL lap)

Légszennyezés Mértéke éves jelentés (LM lap)

Motorbenzinek tárolótartályainak bejelentő lapja

Zajkibocsátási határérték megállapítása

Üzemi zajkibocsátás megváltozása

  Természet- és tájvédelem

Védett állatfajok tartására, bemutatására, hasznosítására vonatkozó engedélykérelem


websas.hu